Archives for April, 2012

image-181

Vandenilis

Siekiant patenkinti vis didėjantį energijos poreikį bei mažinti energetikos neigiamą poveikį aplinkai, pasaulyje ieškoma naujų alternatyvių technologijų, taip pat stengiamasi didinti esamų technologijų energijos konversijos koefecientą. Vandenilis kaip energijos nešėjas turi nemažą potencialą spręsti klausimus susijusius su energetikos problemomis. Vandenilis galėtų būti viena iš aplinkai draugiškų (nes degdamas neišmeta į aplinką šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų), energijos ...
Continue Reading »
image-174

Saulės kolektoriai

Saulės spindulių energija kolektoriuose transformuojama į šilumą, ją į šildymo sistemą perneša šilumos nešėjas (tai gali būti oras, vanduo ar kitas skystis). Saulės šilumą galima panaudoti vandeniui, baseinams ar patalpoms šildyti. Labiausiai paplitę plokštieji kolektoriai (1 pav.) sudaryti iš absorberio, sugeriančio saulės energiją, vamzdelių, kuriais teka šilumos nešėjas. Absorberis įtaisytas į apšiltintą dėžę skaidriu paviršiumi (dažniausiai stikliniu), ...
Continue Reading »
image-156

Mažųjų vėjo jėgainių veikimo principas ir aerodinamika

Esant vėjo jėgainei nukreiptai prieš vėjo kryptį, rotorius pradeda suktis. Dažniausiai rotorius pradeda veikti kai minimalus vėjo greitis yra 2 – 3 m/s. Besisukantis rotorius kartu suka ir kintamos srovės dažnio generatorių. Generatorius dėl elektromagnetinės indukcijos reiškinio (kintantis magnetinis laukas kuria kintantį elektrinį lauką) indukuoja elektros srovę, kuri laidais keliauja į akumuliacines energijos saugyklas bei ...
Continue Reading »
image-153

Vėjo jėgainės ir sveikatos problemos – nėra jokio pagrindimo

Siekiant, jog vėjo jėgainės (VJ) ir toliau būtų statomos, neišvengiamai atsiras didesnė trintis tarp VJ šalininkų bei bendruomenės, įsikūrusios netoliese įrenginėjamos alternatyviosios energijos šaltinio. Vėjininkai dažnai negali nekreipti dėmesio į vietinių nuogastavimus apie sukeliamą triukšmo poveikį bei panoraminio vaizdo pokyčius neigiama linkme. Tačiau pastebimas didžiulis skirtumas tarp gyventojų susidariuos nuomonės apie vėjo jėgainių projektus bei dirbtinai sukuriamus ...
Continue Reading »
image-127

Vėjo srautai

Vėjo greitį lemia įvairios kliūtys, pasitaikančios jo kelyje (pastatai, kalvos, medžiai ir pn.). Vėjo greitis sumažėja esant  didesniam paviršiaus nelygumui. Kliūčių pavėjinėje pusėje susidaro turbulentinis oro judėjimas. Pats vėjo pakitimo laipsnis tiek pavėjinėje, tiek priešvėjinėje pusėje priklauso nuo kliūties atvirumo laipsnio (pvz., pastatas – ištisinė kliūtis, medžiai – pralaidi kliūtis).  Taigi šios priežastys yra itin ...
Continue Reading »
image-76

Saulės moduliai

Norint gauti didesnius elektros energijos kiekius, saulės elementai yra jungiami į sistemas, vadinamas saulės moduliais. Saulės modulių junginiai savo ruožtu sudaro ištisą fotovoltinę sistemą. Saulės baterijos (moduliai) yra skirstomos į tris pagrindines kategorijas: monokristalinės silicio saulės baterijos, polikristalinės silicio saulės baterijos ir plonaplėvelinės saulės baterijos. Pastaroji kategorija gali būti išskaidyta ir detaliau, pavyzdžiui į amorfinės ...
Continue Reading »
image-73

Saulės energijos konvertavimas į elektros energiją

Paprasčiausias būdas paversti saulės energiją į elektros energiją yra saulės baterijų naudojimas. Saulės elementas – tai prietaisas, saulės išspinduliuotą energiją (šviesą) tiesiogiai verčiantis į elektros energiją. Saulės energijos virsmą į elektros energiją įgalina saulės baterijoje vykstantis fotovoltinis procesas, kitaip dar vadinamas fotovoltiniu efektu. Šis procesas vyksta skirtingų elektros puslaidininkių struktūrų sandūros metu fotodiodą veikiant saulės ...
Continue Reading »
image-65

Geoterminės energetikos perspektyvos Lietuvoje

Lietuvoje geoterminė energetika žengia pirmuosius žingsnius,o gelmėse yra nemažas potencialas kurį galima ekonomiškai racionaliai panaudoti taikant šiuolaikines technologijas. Geoterminė energetika sparčiai plėtojama tik keliose šalyse turinčiose išskirtinai palankias geologines sąlygas, kur aukštos Žemės temperatūros yra nedideliuose gyliuose ir gali būti ekonomiškai efektyviai naudojamos tiek šilumos tiekimui, tiek elektros gamybai. Tačiau sparčiai didėjančios tradicinių energetikos šaltinių ...
Continue Reading »
image-62

Geoterminė energija (II)

Geoterminės energijos privalumai ir trūkumai Geoterminę energiją galima plačiai taikyti, nes yra ekonomiška. Lyginant su kitais AEI geoterminė energija turi ganėtinai daug privalumų. Visų pirma tai, kad šis būdas yra saugus aplinkai, neišmeta į atmosferą CO2, neužima didelių plotų yra mažai „matoma“, nepadaro žalos natūraliai aplinkai, šią energiją gali naudoti ir individualūs vartotojai, ir stambios įmonės.Taip ...
Continue Reading »
image-57

Geoterminė energija (I)

Naturalūs ištekliai, tokie kaip anglis, nafta ar dujos yra labai riboti, jų poreikis per paskutinius keletą metų sparčiai išaugo, kas sąlygojo šių išteklių kainos augimą. Tokia tendencija verčia ieškoti pigesnių ir lengviau prieinamų energijos šaltinių. Pilnai atsinaujinančių energijos šaltinių yra daug, bet jų panaudojimas reikalauja daug inžinerinių žinių bei pastangų.Visame pasaulyje energijos poreikis vis didėja, ...
Continue Reading »
image-50

Pakinkyti vėją darbui

Vėjas – viena iš saulės energijos formų, kurios atsiradimas aiškinamas netolygiu Žemės paviršiaus įkaitimu bei planetos sukimusi aplink savo ašį. Vėjo energija apibūdina procesą, kurio dėka atliekamas tam tikras mechaninis darbas bei generuojama elektros energija. Vėjo jėgainės konvertuoja kinetinę vėjo energiją į mechaninį darbą, kuris gali būti taikomas įvairioms „užduotims“ realizuoti (pvz., malti grūdus ar ...
Continue Reading »